fbpx

Türkiye’nin katılım öncesi dönemde;
-Amaç ve öncelik listesini belirlemek
-Gereksinimlerini ortaya koymak
-İşletmelerin refahını yükseltmek
-Kapasite oluşturup kapasiteyi büyütmek

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak programıdır.

Programın Kaynağı:
-Proje eğer gerçekleşirse geri ödemesiz olarak kullanılacaktır.
-Bu desteğin tam adı “Kamu Katkısı” olarak lanse edilmektedir.
-Finsans desteğin temel kaynağı: Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan
IPARD Program fonudur

Başvuru Koşulları ve Karşılanan Giderler

-ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ(ÇED) Raporu
-Vergi ve SGK Borcu
-Gıda Üretim izin belgesi
-66 yaşından gün almamış olmak
-Ulusal Vergi Sistemine kayıt olmak
-Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt olmak
-İlgili mesleklerden en az üniversite diploması ya da ilgili sektörlerde en az 3 yıl çalışmak
-Çalışan sayısı 250 olmamak koşuluyla birlikte yıllık cirosu 25 milyon Tl’nin altında olması
-IPARD öncelikli illerde faaliyet gösteren tarımsal işletme