fbpx

MB DANIŞMANLIK‘ tan(“www.mbdanismanlik.com.tr”) hizmet satın almanız halinde, www.mbdanismanlik.com.tr tarafından alıcı taraf olan sizlere (bundan böyle “Alıcı”olarak anılacaktır) sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış/hizmet
sözleşmesini okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız.
Kurulan satış/hizmet sözleşmesi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 29188 Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
www.mbdanismanlik.com.tr, Alıcı sıfatındaki siz değerli müşterilerin, önemli hukuki konularda bilgi sahibi olmanızı sağlayarak, haklarınızı ve elektronik sözleşmelerden doğan yükümlülüklerinizi açık bir şekilde bilgilendirerek kanuni yükümlülüklerini yerine getirmeyi ve müşteri memnuniyetini sağlamayı amaçlamaktadır.

İPTAL VE İADE

Satın alınan hizmet/ürün, eksiksiz ve önceden belirtilen niteliklere uygun olarak sunulmaktadır. Hizmetin satın alınmasıyla ifa süreci başlamış olacaktır. Bu kapsamda hizmet ancak sunulmaya başlanmamışsa alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir. www.mbdanismanlik.com.tr Alıcı için işlemlere başlaması halinde hizmetin sunulmaya başlandığı kabul edilir ve bu kapsamda iptali veya iadesi istenemez. www.mbdanismanlik.com.tr sadece Alıcı’nın başvuru işlemlerini yaptığını ve sadece başvurunun www.mbdanismanlik.com.tr den kaynaklanan sebeplerle usulünce yapılmaması durumunda sorumlu olabileceğini taahhüt etmiştir.
Satın alınan hizmetinin sunulmasının imkansızlaşması durumunda, www.mbdanismanlik.com.tr bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde yazılı olarak Alıcı’ya bildirmek zorundadır. 14 (ondört) iş günü içerisinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.
Alıcı, satın aldığı hizmetin/ürünün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, www.mbdanismanlik.com.tr hizmeti yerine getirme yükümlülüğü sona erer. Eğer hizmet sağlandıktan sonra Alıcı bu işlemleri yetkili veya yetkisiz olarak gerçekleştirdiyse www.mbdanismanlik.com.tr sözleşme konusu bedeli isteme hakkı saklıdır.
www.mbdanismanlik.com.tr öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve hizmet süresinde sunulamaz ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, hizmetin benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek hizmetin ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 (ondört) iş günü içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 (ondört) iş günü içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın Alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

CAYMA HAKKI

Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının Alıcı tarafından açılmış olması halinde iadesi ilgili mevzuat gereği mümkün değildir. Ayrıca cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da ilgili yönetmelik gereği mümkün değildir.

www.mbdanismanlik.com.tr sağlamış olduğu online danışmanlık hizmetlerinin cayma hakkının istisnasını oluşturan hizmetler olduğu göz önüne alındığında, Alıcı cayma hakkını ancak bu hizmetlerden MB Danışmanlık kaynaklı bir sebepten dolayı yararlanmaması koşuluyla kullanabilecektir. Bu sebepler dışında Alıcı, www.mbdanismanlik.com.tr karşı cayma hakkı talebinde bulunamayacaktır.
Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise onayı ile hizmetin ifasına başlanmış olan hizmete ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.
kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen hizmet faturası, (iade edilmek istenen hizmetin faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
Alıcı, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı www.mbdanismanlik.com.tr uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

Alıcı, sitemiz üzerinden kredi kartları ile, her türlü kredi kartımıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilir. Online ödemelerde sipariş sonunda Alıcı’nın kredi kartından tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

Şirket Bilgileri

www.mbdanismanlik.com.tr

Email: info@mbdanismanlik.com.tr