fbpx

-Şirketlerin stratejik olarak yol haritalarını saptamak
-Şirketlerde kurumsallaşma amaçlı tekrar dönüşüm projelerini belirlemek ve eyleme geçmek
-Yönetim ekibine motivasyon sağlama ve mentörlük yapmak
-Çekirdek şirket denilen aile şirketlerinde kurumsallaşma aile anayasası oluşturma
ve ailelerde bir sonraki nesil için yol haritası belirleyip danışmanlık vermek
-Şirketlerde mali yapılanma için mentörlük (işletme sermayesi yönetimi, mali raporlama, mali kontrol,refinansman)